Presentación

Localización
Imaxe de Penelas e Tras do Eixo.

 

Neste espazo, tentaremos debullar paseniñamente a paisaxe cultura da contorna de Penelas e Tras de Eixo, amosando; recunchos esquecidos, patrimonio material,  vínculo entre a auga e os poboadores, costumes e ritos dun pasado non moi afastado …Dando boa conta do valor e da riqueza etnográfica que posúe.

É a interacción no tempo dos habitantes e  o medio natural, da como resultado a identidade desta comunidade que mestura compoñentes naturais e culturais, materiais e inmateriais, tanxibles e intanxibles …